De Methode

Opbouw methode Wijs Worden VMBO

Wijs Worden VMBO is een driejarige methode voor de basisvorming van het voortgezet onderwijs.
In Wijs Worden VMBO leert de leerling over levensbeschouwelijke vragen en antwoorden. Daarbij wordt ook geleerd zichzelf en anderen hierover kritisch te bevragen. Dit kritisch nadenken over levensbeschouwing wordt in Wijs Worden filosofie genoemd.
Belangrijk voor Wijs Worden VMBO is de overtuiging dat het vermogen om zelfstandig te denken noodzakelijk is om op verantwoordelijke wijze mens te zijn; daarmee lost Wijs Worden VMBO ook de behoefte aan burgerschapsvorming in. Training in zelfstandig denken zoals in Wijs Worden VMBO gebeurt, bewijst daarnaast uitstekend diensten aan andere schoolvakken.
 

Leerwerkboek

In Wijs Worden VMBO worden de instructieteksten samen met de verwerkingsopdrachten in één boek aangeboden. De instructieteksten zijn met het oog op de doelgroep kort gehouden en de opdrachten staan steeds direct bij de betreffende tekst.
Dit leerwerkboek heeft de volgende voordelen:
1. De leerling heeft maar één boek nodig met alle praktische voordelen van dien.
2. De kosten zijn overzichtelijk én laag. Een alles-in-een bedrag per leerling per jaar.
3. Omdat instructieteksten, opdrachten en antwoordruimte bij elkaar staan, leent Wijs Worden VMBO zich veel beter dan een uitgave met een apart leer- en werkboek om digitaal te worden gebruikt; er hoeft niet steeds op het scherm geswitcht te worden. Wijs Worden VMBO is dan ook als digitaal product leverbaar.
 

Docentenboek

Het docentenboek biedt uitgebreide ondersteuning bij het lesgeven: antwoorden op vragen waarop een eenduidig antwoord gegeven dient te worden, ant-woordsuggesties op vragen met een wat meer open karakter, toelichtingen bij tal van vraagstellingen, literatuurverwijzingen, didactische tips en toetsvragen.
 

Digitaal

Wijs Worden VMBO deel 1 wordt digitaal aangeboden via Schooltas.
Het e-nummer van deze digitale versie: 978 94 6036 241 5
Prijs 12,50 (inclusief 21% BTW)

Wijs Worden VMBO deel 2 wordt digitaal aangeboden via Schooltas.
Het e-nummer van deze digitale versie: 978 94 6036 242 2
Prijs 12,50 (inclusief 21% BTW)

Wijs Worden VMBO deel 3 wordt digitaal aangeboden via Schooltas.
Het e-nummer van deze digitale versie: 978 94 6036 243 9
Prijs 12,50 (inclusief 21% BTW)

 

Begrippen

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een korte uitleg van alle belangrijke begrippen die in het hoofdstuk aan de orde komen. Deze lijst staat ook op de website van Wijs Worden.
 

Test jezelf  

De leerling kan aan de hand van meerkeuzevragen per hoofdstuk testen of de stof voldoende verwerkt is. Deze ‘test jezelf’-vragen zijn te vinden op de voor gebruikers gratis toegankelijke website.
 

Thema’s die bij Wijs Worden VMBO aan de orde komen

Globaal komt de inhoud overeen met die van de vernieuwde Wijs Worden Basis. Dus ook de hoofdstukken die inhaken op de cyclus van het jaar zijn opgenomen. Directe ervaringen als het donker en kouder worden in het najaar en de terugkomst van het licht en het leven in het voorjaar, vormen het vertrekpunt bij het stellen van levensbeschouwelijke vragen. Zo past het hoofdstuk over licht en donker bij het najaar en loopt uit op het kerstfeest. Bij het voorjaar past het hoofdstuk over leven en dood: het herleven van de natuur vormt het uitgangspunt en met het vieren van het nieuwe leven bij het paasfeest wordt dit hoofdstuk afgesloten.
 

Inhoud Wijs Worden VMBO

Deel 1        
hst 1    Over wat echt belangrijk is    
hst 2    Licht en donker    
hst 3    Samen op de wereld    
hst 4    Leven en dood    
hst 5    Over wat wel en niet deugt    
hst 6    Jodendom en christendom        

Deel 2
hst 1    Gelukkig worden
hst 2    Straf
hst 3    Seksualiteit en samenleving
hst 4    Scheppingsverhalen
hst 5    Humanisme
hst 6    Islam

Deel 3
hst 1    Nieuwe spiritualiteit
hst 2    Lijden en dood
hst 3    Mode
hst 4    Mensbeelden
hst 5    Hindoeïsme en boeddhisme
hst 6    Ethiek